AR-GE Kalite Politikası ve Kalite Kontrol Makina Parkı ve Donanımı
Bizler Alanlı A.Ş. çalışanları olarak müşterilerimizin hazır beton taleplerini en iyi şekilde yerine getirerek sektörümüzün en aranılan ve güvenilen firması olmayı taahhüt ederiz. Bu hedefe ulaşmakta; kalitenin her çalışnanın sorumluluğu olduğunu ve bütün çalışanlarımızın üretim ve tesiste kalitenin geliştirilmesi için sürekliilik arz eden bir çalışmayı tekip etmelerinin gerekliliğinin bilincindeyiz.

Hedeflerimiz şunlardır ;

* TS EN 2006-1 2002 standardın ön gördüğü tüm koşulları yerine getirmek

* Kaliteli üretim yapmak ve satandartların gereğini karşılamak

* Beton siparişlerinin iş programına uygun olarak zamanında tamamlanması

* Çevre halkına en az zararı vermek ve çevreye zarar vermemek
 
1- YAŞ BETON DENEYLERİ
a ) Slump (Çökme) Deneyi Slump hunisi ile
b ) Hava Yüzdesi Hava ölçer ile
c ) Birim hacim kütlesi (kg/m³)
d ) Beton ısısı (°C) Dijital termometre ile
e ) İri agrega yüzdesi (Yaş eleme)
f ) Homojenlik (Tane dağılımı)

2- FİZİKSEL DENEYLER
a ) Kirlilik deneyi (#200 nolu elek ve metilen mavisi deneyi)
b ) Nem muhtevası
c ) Elek analizi
d ) Özgül ağırlık
e ) Sodyum sülfat
f ) Organik madde tayini
g ) Hafif madde tayini
h ) Aşınma yüzdesi (Los Angeles aleti ile)
ı ) Sıkışmış ve gevşek ağırlık deneyi

3- SERTLEŞMİŞ BETONDA DENEYLER
a ) Basınç mukavemet deneyi
b ) Schmıdt çekici (kg/cm²)
c ) Karot alma deneyi

4- BETONDA İSTATİKSEL KALİTE DENETİMİ
a ) Beton sınıfına göre ayrı ayrı aylık değerlendirme
b ) Aritmetik ortalama (A)
c ) Standart sapma (S)
d ) Varyasyon katsayısı (V)

5- KİMYASAL DENEYLER
a ) Çimentonun kimyasal, fiziksel ve mekanik analizleri temin edilen çimento fabrikasından periyodik olarak raporları istenmektedir.Gerektiğinde bağımsız bir kurumda da analizi yapılabilmektedir.
b ) Kimyasal beton katkılarıda aynı şekilde takip edilmektedir.
c ) Beton karma suyununda 6 ayda bir, istenilen deneyler doğrultusunda resmi kurumlarda analizi yaptırılmaktadır.Alanlı Beton İletişim Alanlı Beton Alanlı Beton