Beton Sınıfları ve Dayanımları Beton İmalatçısı ve Müşterisiye Verilecek Bilgiler Beton Döküm Tekniği Sıcak Havada Beton Dökümü Soğuk Havada Beton DökümüBeton kurumamalı, donmamalı ve sarsıntıya uğramamalıdır. Beton dökümü için en elverişsiz ortam yüksek ısıdaki kuru ortamdır. Sıcak hava düşük nemi de beraberinde getirir. Sıcak havalarda beton yüzeyindeki suyun buharlaşması plastik rötreye ve farklı oturmalara yol açar. Yeni sertleşen beton çok naziktir; özenle korunması gerekir. Dökümü izleyen kısa bir süre içinde yüzeyde su birikir ve hızla buharlaşır. Buharlaşan suyun terleyen sudan fazla oluşu yüzeyde gerilmelere ve sonuçta betonun çatlamasına sebep olur.

Diğer taraftan beton çökerken iri agrega ve donatı engeline rastlar ve farklı oturma bu engeller üzerindeki betonu çatlatır.Beton yerleştikten sonra yüzeydeki suyun buharlaşma hızı ortamın sıcaklığına,nem oranına ve rüzgar hızına bağlıdır. Kürün amacı çimento hamurundaki suyun boşluklarının hidratasyon ürünlerinin doldurulmasına kadar betonu suya doygun ve doyguna yakın halde tutmaktır. Beton numunelerinin laboratuarda 21 derece sıcaklıkta % 100 nemli bir ortamda 28 günde nispi olarak basınç dayanımının % 100'üne aynı ortam içinde 180 günde % 130'una ulaştığı, buna karşılık açık havada 28 günde ancak % 55' te kaldığı gözlenmiştir.

1. Betonun son ulaştığı dayanım hiç bir zaman 21 derecede dökülen ve kür uygulanan betonun- kine ulaşmaz.

2. Sertleşme esnasında yüksek ısıda çatlama eğilimi daha çoktur. Ancak kuru rüzgarlı bir havada beton sıcaklığı yüksek,ortam sıcaklığı düşükse buharlaşma hızı  fazlalaşır.

3. Beton ısısı, yüksek ise karışım suyu ihtiyacı ve koruma esnasında büzülme artar.

Beton dayanımlarını etkileyen ilave faktörler ;
1-Çevre Nemi
2-Ortam ısısı
3-Rüzgar hızı
4-Beton ısısı
5-Kür şartları
,olarak sıralanabilir.

Sıcak Havada Beton dökümünde alınacak tedbirler ;

1. Özellikle donatının sık olduğu yerlerde ısı iletkenliği yüksek beton kalıbı kullanılmamalıdır.

2.
Beton dökümüne başlamadan uygulama planı ile ilgili ön hazırlıklar tamamlanmalı, gerekli önlemler hemen uygulanmak üzere hazır olmalıdır.

3.
Beton dökümüne başlamadan kalıp ve donatı mutlaka ıslatılmalıdır.Beton zemine dökülüyorsa beton suyunun zemin tarafından emilmemesi için zemin önceden sıkıştırılmalı ve tesviye edilip mutlaka ıslatılmalıdır.

4. Betonun yerleştirmesi işlemi daha çok personelle, mümkün olan en kısa zamanda iyi bir vibrasyon işlemi ile yapılmalı, gece beton dökümü tercih edilmelidir.

5.
Beton hazırlanmasından itibaren en fazla 120 dakika içinde yerine yerleştirilmelidir. Gerektiğinde geciktirici katkı konularak bu süre uzatılabilir. İnşaat mahallinde 1m3 betona ilave edilecek 10 litre su, basınç dayanımında % 8 mertebesinde bir azalmaya sebep olacaktır.

6. Betonu yerleştirdikten sonra mastar yapılıp bırakmalı yüzey parlaklığı kaybolup üzerinde gezinildiğinde (ayak izi birkaç milimetre olduğunda) tahta mala ile düzeltme yapılmalı, çatlaklar kapatılmalıdır.
 

Beton Döküm Sıcaklık Grafiği

7. Beton yüzeyi zarar görmeyecek hale geldiğinde (mastar çekildikten yaklaşık 20 dakika sonra) mümkün olan her yere su püskürtülüp beton yüzeyi ıslak tutularak kür uygulanmalıdır. Bu konu yerleştirmeden sonraki ilk 24 saat içinde çok önemlidir. Bütün beton yüzeyleri ıslak tutulmalı ve bu uygulama kesintisiz yapılmalıdır.

8.
Kalıplanmamış yüzeylerde sıcak hava ve rüzgar etkisi ile kuruma işaretleri görülmeden betonun kendi suyunun buharlaşmasını önlemek için su geçirmez kağıt, plastik örtü veya kür bileşikleri uygulanmalıdır. Polietilen örtü yatay yüzeyler kadar düşey elemanlarda da kullanılabilir. Girinti çıkıntılara uydurularak yapıştırılırsa hava geçirmezlik sağlar, ancak perdahlı yüzeylerde leke bırakabilir.

9.
Beton günde en az 3 defa beton kurumasına fırsat verilmeden sulanmalı veya üstüne konulacak kum kanaviçe, çuval, hasır gibi örtüler suyla sürekli doygun hale getirilmelidir. Su kürü uygulandığında suyun sıcaklığı beton sıcaklığından çok düşük olmamalıdır, aksi takdirde ısı farkı ile yüzeyde oluşacak gerilmeler betonun çatlamasına sebep olacaktır.

10.
Sıcak havada beton prizini erken alır.Henüz priz aşamasında iken yanına yeni dökülen betonda uygulanacak vibrasyon önce dökülen betonun çatlamasına sebep olur. Yakın civardaki yoğun, ağır trafik, sarsıntılar, deprem de benzer şekilde betonunu çatlatabilir. Sıcak hava şartlarında taze ve sertleşmiş betonun tüm özelliklerinin olumsuz yönde etkilendiği unutulmamalıdır.

Betonda çatlama :
Genel olarak bir malzemeye çekme mukavemetini aşan bir çekme gerilmesi uygulandığı zaman çatlama meydana gelir.Çatlamaların çoğu genellikle betonun maruz kaldığı aşağıdaki etkenlerin sonucu ortaya çıkmaktadır.

1.Hacim değişimi etkenleri [a.Kuruma rötresi, b.Sürekli yükleme altında deformasyon, c.Sıcaklık değişimiyle oluşan ısı gerilmeleri, d.Beton birleşenlerinin kimyasal uyuşmazlığı]

2.Gerilme etkenleri

3.Eğilme etkenleri
 Alanlı Beton İletişim Alanlı Beton Alanlı Beton